• Sun. Oct 24th, 2021

MyKashmir

An Informational Portal

Video

  • Home
  • Che Hu Kah Wu Chum Nai Wafadaar Mooji

Che Hu Kah Wu Chum Nai Wafadaar Mooji

Che Hu Kah Wu Chum Nai Wafadaar Mooji

Aaz Booz Saanei Moodaa – By Ahamd Sabi Batwari

Aaz booz saanei moodaa Chukha sahibo bakhchan haroo Doptham haa travath ni za